5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Jei santuoka paskelbiama negaliojančia arba nutraukiama, arba jei šalys gyvena skyrium, bet kuri šalis gali pareikšti pretenziją į savo indėlį, didinantį kito sutuoktinio turtą. Konkrečiai Įstatymo 232/91 14 straipsnyje nustatyta, kad jei kurio nors iš sutuoktinių turtas padidėjo per santuokos laikotarpį, o kitas sutuoktinis prisidėjo prie šio padidėjimo, tada tas sutuoktinis gali pateikti teismui prašymą dėl sutuoktinių turto ir pareikalauti dalies nuosavybės, kuri padidėjo dėl jo / jos indėlio. Tokiam indėliui taikoma nuginčijamoji prezumpcija ir laikoma, kad jis sudaro vieną trečiąją dalį prieaugio, jei neįrodoma, kad jis yra didesnis arba mažesnis (žr. 2.2 punktą). Laikoma, kad indėlio pobūdis yra ne tik piniginis; sutuoktinis, kuris rūpinasi nepilnamečiais šeimos vaikais ir sutuoktinių šeimos ūkiu bei teikiantis moralinę paramą savo dirbančiam sutuoktiniui, taip pat laikomas prisidedančiu prie kito iš sutuoktinių turto padidėjimo.

Jei sutuoktinių įgytas turtas buvo dovanotas, paveldėtas, paliktas pagal testamentą ar įgytas iš kitų ex gratia šaltinių, į jį neatsižvelgiama skaičiuojant, ar sutuoktinių turtas yra padidėjęs.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Žr. 2.6 punkto atsakymą.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Ne, bet žr. 5.1 punkto atsakymą.