8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Kipre nėra įstatymo, reguliuojančio gyvenimą kartu nesusituokus; Kipro šeimos teisė taikoma tik susituokusioms poroms. Šiuo metu nėra jokių nuostatų, taikomų nesusituokusių asmenų santuokinei nuosavybei. Tačiau laikoma, kad klausimų susijusių su patika, atsirandančia įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, atveju nesusituokusioms poroms galima taikyti teisingumo teisę. Todėl partneris gali turėti teisių, jei galima įrodyti, kad turto atžvilgiu turėta bendrų ketinimų, ir partneris gali įrodyti, kad jis / ji buvo šio turto gavėjas pagal bendruosius patikos, atsirandančios įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, principus.