9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Šeimos bylų teismai yra vienintelė kompetentinga institucija, galinti spręsti sutuoktinių turto ginčus. Jie turi tarptautinę jurisdikciją, jei kuri nors iš šalių gyveno Kipre ne trumpiau kaip tris mėnesius iki sutuoktinio prašymo įteikimo dienos.