6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Sprendžiant paveldėjimo bylas buvusių sutuoktinių teisės į turtą ir įsipareigojimai vertinami vadovaujantis jiems taikytu nuosavybės režimu (tai yra įstatymuose, sutartyje arba teismo sprendimu nustatytu režimu) ir mirusio sutuoktinio nurodymais (testamentu) dėl jo ar jos turto, kuriuos jis ar ji pageidauja taikyti jo ar jos mirties atveju. Jei reikia, bus taikomi 5.1 punkte nurodyti nuosavybės dalijimo principai, kuriais vadovaujasi teismas. Tačiau palikėją pergyvenęs sutuoktinis ir įpėdiniai gali susitarti kitaip (Civilinio kodekso 764 straipsnio 1 dalis).

Mirusio sutuoktinio pasibaigusios ir padalintos bendrosios nuosavybės dalis (paprastai pusė pasibaigusios bendrosios nuosavybės) sudaro jo ar jos palikimą (kartu su jo ar jos asmeniniu turtu), kuris bus paveldimas. Palikėją pergyvenęs sutuoktinis ir mirusiojo vaikai paveldi turtą kaip pirmos eilės įpėdiniai lygiomis dalimis (Civilinio kodekso 1635 straipsnio 1 dalis).