9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Čekijos teismai turi tarptautinę jurisdikciją nagrinėti ištuokos bylas (taip pat bylas dėl santuokos paskelbimo negaliojančia, santuokos buvimo ar nebuvimo), jei bent vienas iš sutuoktinių yra Čekijos Respublikos pilietis arba jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Čekijos Respublikoje.

Jei abu sutuoktiniai yra užsienio valstybės piliečiai, atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Čekijos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jis ar ji nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ir nuolat negyvena Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje, Čekijos teismai turi jurisdikciją, jei:

  • abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Čekijos Respublikoje ir pareiškimą išsituokti padavusio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta vis dar yra Čekijos Respublikoje,
  • pareiškimą išsituokti padavusio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Čekijos Respublikoje ir prie ieškinio prisijungė kitas sutuoktinis arba
  • pareiškimą išsituokti padavusio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Čekijos Respublikoje ir ją tas asmuo turėjo mažiausiai metus iki ieškinio pateikimo. (Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 47 straipsnis).

Išimtinai tik Čekijos teismai ar kitos kompetentingos Čekijos institucijos nagrinėja bylas dėl teisių į Čekijos Respublikoje esantį nekilnojamąjį turtą (Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 68 straipsnis). Teisė spręsti paveldėjimo bylas teismams suteikiama, jei mirties metu testatoriaus nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Čekijos Respublikoje (Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 74 straipsnis).

Sutuoktinių turto bylose (įskaitant sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalijimą skyrybų atveju) kompetentinga institucija yra apylinkės teismas, kurio apylinkės teritorijoje yra ar buvo paskutinė gyvenamoji vieta Čekijos Respublikoje, jei bent vienas iš sutuoktinių vis dar gyvena šiam teismui priskiriamoje apylinkėje. Jei tokio teismo nėra, kompetentinga institucija tampa bendrąją jurisdikciją turintis teismas (tai yra gyvenamosios vietos teismas) to sutuoktinio, kuris neteikė prašymo pradėti procesą. Jei tokio teismo taip pat nėra, kompetentinga institucija tampa bendrąją jurisdikciją turintis teismas to sutuoktinio, kuris pateikė prašymą pradėti procesą (Įstatymo Nr. 292/2013 dėl specialių teismo procesų (rink.) 373 ir 383 straipsniai). Tais atvejais, kurie nesusiję su ištuokos procesu, kompetentinga institucija yra:

  • atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teismas arba
  • pagal susijusį nekilnojamąjį turtą - apylinkės teismas, kurio apylinkėje yra nekilnojamasis turtas, arba
  • jei turto padalijimas yra sąlygotas paveldėjimo bylos – apylinkės teismas, nagrinėjantis paveldėjimo bylą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnis).