4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Sutartys dėl sutuoktinių nuosavybės padalinimo turi būti registruojamos Asmenų registre, kurį administruoja Registro teismas, Majsmarken 5, 9500 Hobro (Telefonas: 99685800, Faksas: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Registruojamas visas sutarties tekstas, įskaitant informaciją apie turtą, kuris priskiriamas padalintai nuosavybei.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Visa Asmenų registro informacija yra viešai prieinama.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Sutartys dėl nuosavybės padalinimo galioja tik tuo atveju, jei yra įregistruotos.