8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Remiantis Įstatymu dėl registruotos partnerystės, du tos pačios lyties asmenys gali įregistruoti partnerystę.

Jei sutartyje nenumatyta kitaip, registruotai partnerystei taikomos tokios pačios nuostatos, kaip ir santuokai.

Tačiau teisinės nuostatos, kurios taikomos tik skirtingų lyčių asmenims, netaikomos registruotos partnerystės santykiams. Tai pasakytina apie tam tikros lyties sutuoktiniui taikomą teisės nuostatą, paminėtą 1.1 punkte. Todėl ši nuostata netaikoma registruotos partnerystės santykiams.

Tai reiškia, kad nėra vieningos teisinės praktikos dėl registruotos partnerystės nuosavybės santykius reglamentuojančios teisės taikymo, tačiau teisininkų nuomone, šiuos santykius turi reglamentuoti šalies, kurioje yra pirmoji partnerių bendra gyvenamoji vieta, teisė arba šalies, kurioje partnerystė įregistruota, teisė. Taip pat rekomenduojama sudaryti sutartis dėl taikomos teisės pasirinkimo.

Šiaurės regiono šalių konvencijos dėl santuokos nuostatos registruotai partnerystei netaikomos.

(Partnerystės įregistravimo įstatymo 1 ir 3–4 straipsniai)