9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Prašymas padalinti jungtinę nuosavybę gali būti pateikiamas paveldėjimo reikalų teismui (paveldėjimo reikalų teismas priklauso miesto teismui, kuris Danijoje atlieka apylinkės teismo funkcijas), jei vienas iš partnerių gyvena Danijoje. Jei bent vienas iš partnerių turi ryšių su Danija, partneriai gali susitarti, kad čia gali būti pateikiamas prašymas dėl turto padalijimo. Partneriai negali tokios sutarties sudaryti iš anksto, kadangi ji gali būti sudaroma tik kilus ginčui dėl nuosavybės padalijimo skyrybų ar teisinio atsiskyrimo atveju.

Prašymą dėl dalies jungtinės nuosavybės, kuri yra Danijoje, padalijimo galima pateikti Danijoje, jei tik dėl to turto bylos nėra nagrinėjamos kitoje šalyje.

(Įstatymo dėl šeimos turto padalijimo 4 straipsnis)

(Turto administravimo įstatymo 74 straipsnis)