3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Santuokos metu turto bendrumo, gautinų pajamų bendrumo ir turto atskirumo sutuoktinių turto teisinis režimas gali būti keičiamas neribotą kartų skaičių sudarant vedybų sutartį.

Nepaisant nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo sutuoktiniai vedybų sutartimi gali:

  • nutraukti turto teisinį režimą, pasirinktą santuokos sudarymo metu arba nustatytą vedybų sutartimi;
  • pasirinkti kitą teisės aktuose nustatytą turto teisinį režimą;
  • teisės aktuose nustatytais atvejais atlikti pasirinkto turto teisinio režimo pakeitimus;
  • nurodyti teisę, taikomą turtiniams santykiams, jei sutuoktinių gyvenamosios vietos yra skirtingose šalyse arba jie turi skirtingas pilietybes.

Turto bendrumo teisinio režimo atveju vedybų sutartyje gali būti nustatyta, kad:

  • atskiri daiktai arba tam tikros rūšies daiktai gali būti nurodomi kaip bendrasis arba asmeninis turtas;
  • teisės aktuose nustatyti apribojimai su šeimos namais arba tik vieno iš sutuoktinių naudojamais namais susijusiems sandoriams netaikomi (žr. 2.4);
  • teisė tvarkyti bendrąjį turtą gali būti patikėta vienam sutuoktiniui ir tokia teisė gali būti apribota sutartimi nustatytomis sąlygomis;
  • sandoriams, kuriuos vienas sutuoktinis vykdo nepriklausomos ekonominės veiklos metu, kito sutuoktinio sutikimas yra nebūtinas.

Gautinų pajamų bendrumo teisinio režimo atveju vedybų sutartyje gali būti nustatyti tokie dalykai:

  • teisės aktais nustatyti apribojimai netaikomi sandoriams dėl šeimos namo arba namo, kurį atskirai naudoja vienas iš sutuoktinių (žr. 2.4.);
  • ilgalaikio turto apimtis ir skaičius nustatomas kitaip, nei nurodyta teisės aktuose (žr. 5.3.).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Sutuoktiniai vedybų sutartį sudaro asmeniškai. Sutarties dokumentą turi parengti ir patvirtinti notaras.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartis gali būti sudaroma prieš sudarant santuoką arba santuokos metu (pastaruoju atveju ji įsigalioja jos sudarymo metu). Jei sudaroma prieš sudarant santuoką, ji įsigalioja dieną, kada sudaroma santuoka

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutuoktiniai gali nevaržomai keisti vedybų sutartį (žr. 3.1.).