4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Jei santuokos sudarymo metu sutuoktiniai pasirenka gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą arba turto atskirumo teisinį režimą, santuoką įregistravęs civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas arba notaras turi pranešti sutuoktinių turto registrui, kad būtų padarytas atitinkamas įrašas.

Jei būsimi sutuoktiniai nepasirenka turtinių santykių tipo, nenurodo jo sudarydami santuoką ir nesudaro vedybų sutarties, nuo santuokos sudarymo jų turtiniams santykiams taikomos turto bendrumą reglamentuojančios nuostatos, o įrašas sutuoktinių turto registre nėra daromas.

Jei sutuoktiniai sudaro vedybų sutartį, sutarties duomenys, bent vienam iš sutuoktinių pageidaujant, įrašomi į sutuoktinių turto registrą remiantis notaro patvirtinta paraiška.

Jei teismas nutraukia turto bendrumo teisinį režimą arba gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą, jis siunčia teismo sprendimo kopiją Notarų rūmams, kurie įrašo šią informaciją į sutuoktinių turto registrą.

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Estijos Respublikoje yra vienas sutuoktinių turto registras, kurį tvarko Notarų rūmai.

(Estijos sutuoktinių turto registro įstatymas)

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Į registro kortelę įvedami tokie duomenys: asmeniniai sutuoktinių duomenys, sutuoktinių turto režimas, sutuoktinių turtinių teisių pataisos, Estijos arba užsienio valstybės teisės taikymas sutuoktinių turtinėms teisėms ir duomenys apie vedybų sutartį.

Registro byla – tai vieta, kurioje saugomi dokumentai, kurių pagrindu daromi įrašai (vedybų sutartys, teismo sprendimai, paraiškos įrašams atlikti ir pan.).

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Galimybė susipažinti su sutuoktinių turto registre saugomų kortelių informacija ir ją atspausdinti yra neribojama. Susipažinti su registro byla ir atspausdinti dokumentus galima esant teisėtam suinteresuotumui.

Sutuoktinių, notarų, antstolių, bankroto administratorių, teismų ir institucijų, kurios įgaliotos vykdyti priežiūrą, atstovų teisėtas suinteresuotumas preziumuojamas.

Su sutuoktinių turto registre saugoma informacija galima susipažinti notaro biuruose ir atitinkame interneto puslapyje. Už galimybę susipažinti su sutuoktinių turto registro informacija notaro biure imamas mokestis vadovaujantis Notaro paslaugų įkainių įstatymu.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Teisiniai padariniai trečiosioms šalims atsiranda, jei sutuoktiniai keičia turto bendrumo teisinį režimą arba nutraukia savo sutuoktinių turto teisinį režimą (žr. 3.1.), tačiau tik tada, kai pakeitimai įregistruojami sutuoktinių turto registre, arba jeigu trečioji šalis žinojo apie vedybų sutarties buvimą.