5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Turto bendrumo teisinio režimo atveju bendrasis turtas padalijamas tarp sutuoktinių atsižvelgiant į nuostatas dėl bendros nuosavybės nutraukimo. Pagal Turto įstatymą, kai baigiasi bendra nuosavybė, turtas padalijamas atsižvelgiant į susitarimą tarp bendraturčių. Jei nepasiekiamas susitarimas, teismas priima teismo nutarimą.

Bendrojo turto padalijimas yra galimas tik pasibaigus turto bendrumo teisiniam režimui (arba vienam sutuoktiniui mirus, nutraukus santuoką arba sudarius vedybų sutartį, pagal kurią nustatomas kitas turto teisinis režimas). Turtas, kuris nebuvo padalytas, iki jo padalijimo yra laikomas sutuoktinių bendruoju turtu.

Pagal gautinų pajamų bendrumo ir turto atskirumo teisinį režimą nėra sutuoktinių bendrojo turto, todėl turtas nedalijamas.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir apibūdintos 2.5. ir 2.6. punktuose.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Neatsižvelgiant į tai, kuris sutuoktinių turto teisinis režimas yra taikomas, jei vienas sutuoktinis dėl šeimos patiria didesnes pinigines išlaidas nei kitas sutuoktinis, laikoma, kad sutuoktinis neturi teisės reikalauti kompensacijos už tai, už ką jis išleido daugiau nei kitas sutuoktinis.

Pagal turto bendrumo teisinį režimą, jei sutuoktinis, turintis teisę tvarkyti bendrąjį turtą, bendrąjį turtą naudoja savo asmeninio turto interesais, jis (ji) turi kompensuoti naudoto turto vertę. Turi būti laikoma, kad kompensacija sudaro bendrojo turto dalį. Jei sutuoktinis savo asmeninį turtą naudoja bendrojo turto interesais, jis (ji) gali prašyti, kad bendruoju turtu būtų kompensuojama panaudoto turto vertė.

Pagal gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą sutuoktinių turto teisinio režimo pabaigoje sutuoktinis turi teisę reikalauti, kad būtų suvienodintos turto dalys ir išmokėta piniginė kompensacija. Gautinų pajamų bendrumo teisinis režimas pasibaigia sutuoktiniui mirus, nutraukus santuoką arba sudarius vedybų sutartį, kuria nustatomas kitas turto teisinis režimas, arba sutuoktiniui prašant – teismo nutarimu.

Kiekvieno sutuoktinio turto dalys, padidėjusios (įsigijus turtą) gautinų pajamų bendrumo teisinio režimo metu, yra užskaitomos tarpusavyje.

Siekiant nustatyti, kiek turto galima tarpusavyje užskaityti, sudaromas kiekvienam sutuoktiniui priklausančio turto aprašas, kuriame pateikiamas visas sutuoktinių turtas (turtas iš viso), atskirai nurodant abiejų sutuoktinių turtą santuokos arba turto teisinio režimo pradžioje (ilgalaikis turtas) ir abiejų sutuoktinių turtą, įsigytą santuokos arba turto teisinio režimo pabaigoje (įsigytas turtas) ir tokio turto vertę.

Turtas, kuris negali būti tarpusavyje užskaitytas:

  • turtas, kuris priklausė vienam iš sutuoktinių iki santuokos;
  • turtas, įgytas neatlygintinai santuokos metu (toks, kaip dovana arba palikimas);
  • teisės, kurias sutuoktinis įgyja dėl sveikatos problemų arba kūno sužalojimo ir remiantis valstybiniu ir privalomuoju pensijų draudimu;
  • turtas, įsigytas mainais į turtą, kuriam netaikoma tarpusavio užskaita.

Pagal turto atskirumo teisinį režimą turtinių santykių tikslais laikomasi prielaidos, kad sutuoktiniai yra nesudarę santuokos. Vadinasi, sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos tik bendrais pagrindais (tokie, kaip nepagrįstas praturtėjimas, nuostolių kompensavimas).