8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Pagal Estijos teisę nesantuokinis gyvenimas negali būti registruojamas. Taip pat nėra numatyto specialaus teisinio reguliavimo dėl nesantuokinio gyvenimo. Nesantuokiniai sugyventiniai gali naudoti kitas teisines priemones, nenurodytas šeimos teisėje: jie gali sudaryti partnerystę pagal prievolių teisę (susijusios sutartys gali būti taikomos tik kilnojamam turtui), įgyti bendrą nuosavybę pagal daiktinę teisę, testamentus sudaryti pagal paveldėjimo teisę ir pan.