9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Pagal Estijos civilinio proceso kodeksą klausimas priklauso Estijos teismo kompetencijai, jeigu jis gali priimti sprendimą dėl šio klausimo atsižvelgiant į nuostatas dėl kompetencijos arba remiantis susitarimu dėl kompetencijos, išskyrus, kai teisės aktuose arba tarptautiniame susitarime nustatyta kitaip. Teisės aktuose numatytais atvejais šalys gali sudaryti susitarimą, susijusį su kompetencija. Susitarimas, susijęs su kompetencija, gali apimti susitarimą spręsti ginčą konkrečiame teisme.

Dėl teisinių klausimų, susijusių su sutuoktinių turtiniais santykiais, galima kreiptis į notarą.