1 Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Jei sutuoktiniai nesusitarė kitaip, tai sutuoktinių nuosavybės santykiams taikoma šalies, kurioje po santuokos sudarymo yra abiejų sutuoktinių gyvenamoji vieta, teisė. Jei vėliau sutuoktinių gyvenamoji vieta deklaruojama kitoje šalyje, tai taikoma tos šalies teisė, tuo atveju jei sutuoktiniai joje gyvena ne mažiau, kaip penkerius metus. Tačiau testamento atveju nedelsiant taikoma tos šalies, į kurią jie persikėlė gyventi, teisė, jei sutuoktiniai santuokos metu anksčiau turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą toje šalyje arba jei abu yra tos šalies piliečiai. Bet sutuoktinių nuosavybės santykiams taikoma teisė nesikeičia, kai nuolatinė gyvenamoji vieta vėliau perkeliama į kitą šalį, jei sutuoktiniai ar sužadėtiniai sutartyje nustato jų nuosavybės santykiams taikytiną teisę; arba kai santuokos nutraukimo, atsiskyrimo ar vykstančio skyrybų proceso atveju, sutuoktinis įgyja teisę pareikalauti santuokinės nuosavybės padalijimo iki kitos šalies teisės taikymo įsigaliojimo momento. Jei sutuoktiniai neturi bendros gyvenamosios vietos toje pačioje šalyje, jų nuosavybės santykiams bus taikoma tos šalies, su kuria, įvertinus visas aplinkybes, juos sieja artimiausi santykiai, teisė (Santuokos įstatymo 129 straipsnis). Be to, visas identiškas teisės nuostatų dėl santuokos, įvaikinimo ir globos teisines kolizijas reglamentuoja tarp Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos pasirašyta Šiaurės regiono šalių konvencija, kurios nuostatos taikomos, jei abu sutuoktiniai santuokos metu yra konvenciją pasirašiusių šalių piliečiai ir jei jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje iš šių šalių.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sužadėtiniai ir sutuoktiniai turi teisę sutartimi nustatyti teisę, taikomą jų nuosavybės santykiams. Kad sutartis įsigaliotų, ji turi būti sudaroma raštu. Sutuoktinių nuosavybės santykiams gali būti taikoma šalies, kurioje yra sutuoktinio nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė arba šalies, kurios piliečiais sutuoktiniai yra sutarties sudarymo metu, teisė. Jei santuokos metu vieno arba abiejų sutuoktinių gyvenamoji vieta buvo perkelta į kitą šalį, tai tos šalies teisė, kurioje buvo paskutinė abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, taip pat gali būti pasirinkta santuokinės nuosavybės santykių reglamentavimui. Sutarties, kuria nustatoma taikoma teisė, pakeitimai arba nutraukimas galioja, tik jei jie sudaryti raštu (Santuokos įstatymo 130 straipsnis).