3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Vedybų sutartyje, sudarytoje prieš santuoką arba santuokos metu, sutuoktiniai arba sužadėtiniai nuo jungtinės nuosavybės (santuokos teisės reglamentuojama nuosavybė) gali atskirti bet kokią nuosavybę, kuri priklauso kiekvienam iš jų arba kurią jie įsigis vėliau. Toje pačioje sutartyje gali būti nustatyta, kad sutuoktinis įgyja teisę į santuokinę nuosavybę, kurios jis neturėjo pagal anksčiau sudarytą sutartį (Santuokos įstatymo 41 straipsnis). Jei sutuoktiniai sudarė vedybų sutartį, kurioje abipusiu susitarimu nustatomas santuokinės nuosavybės režimo netaikymas, nuosavybės atskyrimas vykdomas tik skyrybų atveju (žr. 5.1 punktą).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis turi būti sudaroma raštu. Jei sutuoktinis ar sužadėtinis neturi teisės pats sudaryti vedybų sutarties dėl teisinio neveiksnumo arba riboto veiksnumo, tokios sutarties sudarymui jis turi gauti išankstinį globėjo raštišką sutikimą (Santuokos įstatymo 42 straipsnis). Sutuoktiniai vedybų sutartį turi pasirašyti, o šį faktą turi patvirtinti du nesuinteresuoti asmenys (Santuokos įstatymo 66 straipsnis).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Sutartis gali būti sudaryta iki vedybų, tačiau ji įsigalioja, jei yra įregistruojama Metrikacijos registre vėliausiai iki skyrybų proceso pradžios (Santuokos įstatymo 43–44 straipsniai).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Santuokos metu sutuoktiniai gali sudaryti naują vedybų sutartį.