4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Suomijoje egzistuoja Metrikacijos registras, privalomas visoje valstybės teritorijoje. Vietos valstybinė institucija, t.y. civilinės metrikacijos skyrius atlieka registravimo institucijos funkcijas

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Vedybų sutarties dokumentai įregistruojami Metrikacijos registre. Tokiu būdu įregistruojama informacija apie vedybų sutarties pasirašymo datą ir sutartyje numatytas nuostatas.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Informacija apie sutuoktinių sudarytą galiojančią vedybų sutartį ir jos turinį yra visiems prieinama.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vadybų sutartis negalioja, kol ji nėra įregistruota (Santuokos įstatymo 44 straipsnis).