5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Remiantis Suomijos santuokinės nuosavybės sistema, pagal skyrybų bylos datą nustatoma, kokia santuokinė nuosavybė yra dalijama (santuokos teise reglamentuojama nuosavybė). Todėl santuokos teisė nereglamentuoja sutuoktinių nuosavybės, kurią kiekvienas iš sutuoktinių įgyja, paveldi ar gauna dovanų po šio nustatyto termino. Svarbią reikšmę padalijimui turi nuosavybės vertė jos padalijimo momentu. Abu sutuoktiniai turi teisę gauti pusę sutuoktinių santuokinės nuosavybės, atskaičius įsipareigojimus (Santuokos įstatymo 35 straipsnis). Todėl, siekiant nustatyti kiekvienam sutuoktiniui priklausančią nuosavybę, bendra santuokinės nuosavybės vertė dalijama į dvi dalis. Po to, atimama asmeninių sutuoktinių įsiskolinimų, susidariusių iki skyrybų proceso, dalis (Santuokos įstatymo 99 straipsnis). Jei sutuoktinis turi pernelyg didelių įsiskolinimų, jo nuosavybė prilyginama nuliui. Jei vieno sutuoktinio nuosavybė pagal santuokos teisę viršija kito sutuoktinio nuosavybę, skirtumas yra išlyginamas. Galutinis padalijimo rezultatas gali būti koreguojamas (jei yra tam pagrindo), jei tai galėtų galėtų padaryti nepagrįstą žalą vienam sutuoktiniui, o kitas sutuoktinis dėl tokio padalijimo turėtų nepagrįstos naudos (Santuokos įstatymo 103b straipsnis).

Jei sutuoktiniai sudarė sutartį, kurioje abipusiu susitarimu nustatoma netaikyti santuokinės teisės, nuosavybės atskyrimas taikomas tik nutraukus santuoką. Remiantis tokiu nuosavybės atskyrimu, abiems sutuoktiniams atitenka jų turima dalis. Galutinis nuosavybės atskyrimo rezultatas gali būti koreguojamas, laikantis nuostatos, kad sutuoktinio daliai bendroje nuosavybėje ar nuosavybės visumai turi būti taikoma santuokos teisė. Tokiu atveju sutuoktiniui atiteks pusė pagal santuokos teisę reglamentuojamo turto. Atskyrimas gali būti koreguojamas, jei, pavyzdžiui, vienam sutuoktiniui bus leista pasilikti sutartą nuosavybės dydį, o kitas sutuoktinis neteks gyvenamosios vietos (Santuokos įstatymo 103b straipsnis).

Jei nuosavybės kitaip padalinti neįmanoma arba jei jungtinės nuosavybė yra nedaloma, teismas gali nuspręsti leisti parduoti nuosavybę ir padalinti gautas pajamas.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Abu sutuoktiniai lieka atsakingi už abiejų turimus įsiskolinimus ar už vieno sutuoktinio įsiskolinimus, susidariusius dėl šeimos reikmių santuokos metu. Santykių nutraukimo iki skyrybų įsiteisėjimo atveju vienas sutuoktinis gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už įsiskolinimus šeimos reikmėms, kurie atsiranda dėl kito sutuoktinio veiksmų po atsiskyrimo, jei kreditoriui buvo žinoma ši informacija.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei vienam sutuoktiniui atitenkanti dalis yra mažesnė, nei jam priklausanti dalis padalijimo atveju, tai kitas sutuoktinis gali koreguoti tą skirtumą, įvykdydamas atitinkamą apmokėjimą. Kompensavimas gali būti vykdomas ir perduodant nuosavybę kitai šaliai.