6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Jei santuoka nutrūksta dėl vieno sutuoktinio mirties, santuokinės nuosavybės padalijimas turi būti atliekamas prieš paskirstant mirusiojo turtą, jei sutuoktiniai turėjo santuokines teises į vienas kito nuosavybę (Santuokos įstatymo 85 straipsnis). Tokio padalijimo atveju mirusiojo sutuoktinio paveldėtojai likusiam gyvam sutuoktiniui privalo kompensuoti už turtą, jei mirusiojo nuosavybė, kurią reglamentuoja santuokos teisė, yra didesnė už likusiam gyvam sutuoktiniui tenkančią dalį. Ir priešingai, likęs gyvas sutuoktinis neprivalo mokėti jokių kompensacijų už mirusiojo sutuoktinio turtą, jei jam pagal santuokos teisę tenkanti nuosavybė viršija mirusiojo sutuoktinio dalį. Klausimas, ar sutuoktiniai turi santuokos santykiais reglamentuojamą teisę į vienas kito nuosavybę ar ne, neturi jokios įtakos likusio gyvo sutuoktinio teisėms pagal paveldėjimo įstatymą. Likusio gyvo sutuoktinio gautina dalis pagal paveldėjimo teisę ir testamentą yra išskaičiuojama iš turto vertės.