8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Jei tos pačios lyties asmenys įregistruoja partnerystę, jų nuosavybės santykiams ir paveldėjimo teisėms taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir susituokusiems sutuoktiniams. Įregistruota partnerystė gali būti nutraukiama skyrybomis, o partneriai turi teisę sudaryti vedybų sutartį. Visos pirmiau nurodytos nuostatos apie sutuoktinių nuosavybę ir jos padalijimą, taikomos ir įregistruotos partnerystės atvejais. Suomijoje, tiek heteroseksualios, tiek homoseksualios poros turi teisę gyventi neįregistravus partnerystės. Jei neįregistruotoje partnerystėje gyvenama trumpiau, nei penkerius metus, ir jei partneriai neturi bendro vaiko, ginčai dėl partnerių nuosavybės sprendžiami, taikant bendrąsias teisės normas. Pavyzdžiui, jei neįregistruotos partnerystės santykiai pasibaigia, partneris gali pareikalauti grąžinti nepagrįstai gautą naudą. Kitos praktikoje svarbios teisių gynimo priemonės yra mokestiniai reikalavimai, nuosavybės nustatymas ir bendros valdos grąžinimas. Jei neregistruota partnerystė trunka ilgiau, nei penkerius metus ir jei partneriai turi ar turėjo bendrą vaiką, taikomos 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Įstatymo dėl nesantuokinėje partnerystėje gyvenančių partnerių namų ūkio likvidavimo nuostatos. Remiantis šiuo įstatymu, partnerystės nutraukimo atveju partneris turi teisę gauti kompensaciją iš kito partnerio, jei jis padėjo tam partneriui didinti ar išlaikyti nuosavybę, įnešdamas indėlį į bendrą namų ūkį, o nuosavybės padalijimas, remiantis išskirtinai turima nuosavybe, sąlygotų vieno partnerio nepagrįstos naudos gavimą kito partnerio sąskaita. Įvertinus visas aplinkybes, teisė į kompensaciją netaikoma, jei tokia nepagrįsta nauda, gauta iš indėlio į bendrą namų ūkį, yra minimali.