9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės klausimų nagrinėjimas yra Suomijos teismų kompetencijoje, jei: 1) atsakovo būstas ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra Suomijoje; 2) ieškovo būstas ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra Suomijoje ir jei sutuoktinių nuosavybės santykiams taikoma Suomijos teisė; 3) paskutinis sutuoktinių būstas arba nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Suomijoje ir vieno iš sutuoktinių būstas arba gyvenamoji vieta yra Suomijoje to sutuoktinio mirties momentu; 4) jei su tuo susijusi nuosavybė yra Suomijoje; arba 5) atsakovas sutinka, kad byla būtų nagrinėjama Suomijoje arba jis pateikia atsiliepimą į ieškinį, nepareikšdamas prieštaravimo dėl jurisdikcijos nebuvimo (Santuokos įstatymo 127 straipsnis). Šių klausimų nagrinėjimas yra apylinkės teismo kompetencijoje toje vietovėje, kur yra atsakovo būstas arba nuolatinė gyvenamoji vieta. Suomijos Civilinės metrikacijos skyrius gali įregistruoti vedybų sutartį dėl teisės taikymo pasirinkimo, net jei sutuoktinių nuosavybės santykių nagrinėjimas nepriklauso Suomijos teismų kompetencijai (Santuokos įstatymo 127 straipsnis).