2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Jei vedybų sutarties nėra, sutuoktinių atžvilgiu taikomas bendrosios nuosavybės teisinis režimas: bendras įsigijimas (CK 1400–1491 straipsniai). Turtas įgytas už atlygį po santuokos sudarymo yra jungtinis. Tačiau turtas, kurį vienas iš sutuoktinių jau turi santuokos sudarymo dieną, arba kuris įgytas kaip dovana, palikimas pagal testamentą arba paveldėtas, ir "asmeninio pobūdžio" turtas yra atskiras sutuoktinių turtas (CK 1404 straipsnis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Sutuoktinių turtas laikomas bendru, jei neįrodoma, kad jis yra atskirasis turtas (CK 1402 straipsnis).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Nereikalaujama, kad sutuoktiniai sudarytų turto sąrašą.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Kiekvienas iš sutuoktinių gali administruoti ir disponuoti savo atskiruoju turtu (CK 1428 straipsnis) ir bendrąja nuosavybe (CK 1421 straipsnio 1 dalis). Tačiau kai kuriuos sandorius, susijusius su bendrąja nuosavybe, dėl jų svarbos privaloma tvarkyti kartu. Tai reiškia, kad sandorį privalo sudaryti abu sutuoktiniai arba vienas iš jų, turėdamas kito sutuoktinio sutikimą. Šis reikalavimas konkrečiai taikomas: disponavimui bendrąja nuosavybe be atlygio ir bendrosios nuosavybės pavedimui, laiduojant trečiosios šalies skolą (CK 1422 straipsnis), ir disponavimui, susijusiam su nekilnojamuoju turtu, verslo turtu ir neperleidžiamomis bendrovės akcijomis bei susijusiomis teisėmis, kurie priklauso sutuoktiniams bendrai (CK 1424 straipsnis).

Jei vienas arba kitas sutuoktinis pažeidė šias taisykles, kitas sutuoktinis gali prašyti sandorį panaikinti (CK 1427 straipsnis).

Jei įpareigojimai vykdomi netinkamai arba vienas ar kitas sutuoktinis yra netinkamas juos vykdyti, kitas sutuoktinis gali kreiptis į teismą, kad šis paskirtų jį / ją vietoj to sutuoktinio vykdyti šiuos įpareigojimus (CK 1426 straipsnis).

Be to, sutuoktiniai negali atskirai disponuoti teisėmis, kuriomis užtikrinamas šeimos būstas (CK 215 straipsnio 3 dalis).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Sutuoktinis gali administruoti savo sutuoktinio atskirąjį turtą, jei jis yra aiškiai (CK 1431 straipsnis), numanomai (CK 1432 straipsnis) arba teismo potvarkiu (CK 1429 straipsnis) tam įgaliotas.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Iki santuokos sudarymo susidariusios skolos dengiamos iš šias skolas turinčio sutuoktinio atskirojo turto ir pajamų (CK 1410 straipsnis ir CK 1411 straipsnis). Santuokos laikotarpiu atsiradusios skolos gali būti išieškomos naudojant šias skolas turinčio sutuoktinio atskirąjį turtą ir naudojant bendrąją nuosavybę (CK 1413 straipsnis).

Be kito sutuoktinio sutikimo, skolas, susidariusius dėl skolinimosi arba užstato, galima išieškoti tik naudojant jas sudariusio sutuoktinio atskirąjį turtą ir pajamas, bet ne bendrąją nuosavybę (CK 1415 straipsnis).

Be to, jei skolą sutuoktiniai sudarė solidariai, ją galima išieškoti naudojant visą šeimos turtą (CK 1418 straipsnis). Ypač taip daroma su visomis skolomis, kurios susidarė dėl namų ūkio priežiūros arba vaikų mokslo (CK 1414 straipsnis).