3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

CK 1387 straipsnyje išdėstyti sutuoktinių laisvės principai, susiję su jų santuokinių ryšių tvarka. Sutuoktiniai gali pasirinkti tradicinės bendrosios nuosavybės teisinį režimą (CK 1497 straipsnis ir toliau); visiškai bendros nuosavybės teisinį režimą, pagal kurį visas turtas ir skolos yra sujungiami (CK 1526 straipsnis); atskirojo turto teisinį režimą, pagal kurį turtas nėra bendras (CK 1536 straipsnis ir toliau); bendrojo perviršio teisinį režimą, pagal kurį bendrumo principas netaikomas, bet ištuokos arba mirties atveju kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę gauti piniginę kompensaciją, jei jis / ji sukaupė mažiau turto nei kitas sutuoktinis santuokos laikotarpiu (CK 1569 straipsnis ir toliau).

Sutuoktiniai niekada negali pasirinkti, kad nebūtų taikomas "pirminis" režimas, kuris taikomas vien dėl sudarytos santuokos (CK 212 straipsnis ir toliau).

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. mišrioms Prancūzijos ir Vokietijos pilietybę turinčių asmenų poroms, o dar plačiau, bet kuriai porai, kuri gyvena Prancūzijoje ar Vokietijoje arba kuriai taikomas Prancūzijos ar Vokietijos sutuoktinių turto teisinis režimas, buvo sudaryta galimybė pasirinkti naują neprivalomą Prancūzijos ir Vokietijos sutuoktinių turto teisinį režimą. Šis režimas iš esmės grindžiamas dalyvavimu įsigijimo režime (santuokos metu galioja atskirojo turto režimas, o santuokai pasibaigus kiekvienas iš sutuoktinių įgyja teisę į pusę santuokos metu įgyto turto).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartį privalo patvirtinti notaras (CK 1394 straipsnis). Santuokos liudijime privaloma nurodyti, ar yra sudaryta vedybų sutartis ir liudijančio notaro pavardė ir adresas (CK 76 straipsnis). Jei to nepadaroma, trečiųjų šalių atžvilgiu laikoma, kad susituokus sutuoktiniams yra taikomas įstatymu nustatytas bendrosios nuosavybės teisinis režimas.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį privaloma sudaryti iki santuokos sudarymo, ir ji įsigalioja santuokos sudarymo dieną (CK 1395 straipsnis).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutartį galima keisti iki santuokos laikantis tokių pačių oficialų reikalavimų, kaip ir ją sudarant (CK 1396 straipsnis) (žr. 3.2 klausimą). Suėjus dvejiems metams nuo sutuoktinių turto teisinio režimo įsigaliojimo, sutuoktiniai gali nuspręsti pakeisti minėtą režimą notaro patvirtinu dokumentu (CK 1397 straipsnis). Kreditoriai ir suaugę kiekvieno iš sutuoktinių vaikai gali prieštarauti tokiam pakeitimui. Jei jam prieštaraujama arba jei vienas iš sutuoktinių turi nepilnamečių vaikų, dokumentą privalo patvirtinti teismas.