5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Santuokos nutraukimas yra priežastis, dėl kurios panaikinamas sutuoktinių turto bendrumo principas. Jei sutuoktiniai yra susituokę galiojant įstatyminiam režimui, kiekvienas iš sutuoktinių atgauna savąjį atskirąjį turtą (CK 1467 straipsnis), o bendroji nuosavybė padalijama kiekvienam per pusę (CK 1475 straipsnis). Iki šio padalijimo apskaičiuojama kompensacija (CK 1468 straipsnis), priklausanti kiekvienam iš sutuoktinių dėl taikyto bendrumo principo (CK 1433 straipsnis), arba kurią turi sumokėti vienas iš sutuoktinių pagal bendrumo principą (CK 1437 straipsnis). Jei sutuoktinis yra skolininkas, jo arba jos dalis skirstant bendrąją nuosavybę yra sumažinama. Jei jis / ji yra kreditorius, jis / ji gali pasinaudoti savo teise ir perimti bendrąją nuosavybę.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Santuokos nutraukimo atveju kiekvienas iš sutuoktinių ir toliau atsako už santuokos metu sudarytas savo atskiras skolas. Sutuoktinis, sudaręs bendrąją skolą, ir toliau visiškai už ją atsako (CK 1482 straipsnis). Kitas sutuoktinis yra atsakingas už pusę skolos, bet jam negalima iškelti bylos dėl sumos, viršijančios jam skirtos bendrosios nuosavybės dalies vertę (CK 1483 straipsnis).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei bendroji nuosavybė dalijama, atsižvelgiama į visus sutuoktinių vienas kitam ir bendrosios nuosavybės atžvilgiu kompensuotinus dalykus (žr. pirmesnį 5.1 punktą).

5.3.1. Esant bendrojo sutuoktinių turto perviršio režimui:
- Ar patenkinus ieškinį turi būti sumokėta pinigais ar natūra?
- Kaip įvertinamas ieškinys?
- Kokio dydžio kompensacija mokama?
- Kada ieškiniui sueina senaties terminas?

Bendrojo perviršio teisiniame režime negalioja bendrumo ar bendrosios nuosavybės principas. Jei režimas nutraukiamas, mažiau turto sukaupęs sutuoktinis pateikia paprastą asmeninį ieškinį kito sutuoktinio atžvilgiu. Jis / ji negali pasinaudoti savo teise į atsiskaitymą natūra, jei abu sutuoktiniai taip nėra susitarę arba jei teismas nėra priėmęs tokio sprendimo (CK 1576 straipsnis). Šis ieškinys dėl gautinos dalies lygus pusei skirtumo tarp turto, kurį kiekvienas iš sutuoktinių sukaupė režimo taikymo metu (CK 1575 straipsnis), atsižvelgiant į jų pirminį turtą ir galutinį turtą (CK 1570–1574 straipsniai). Tokia pati tvarka taikoma tuo atveju, kai pora yra pasirinkusi neprivalomą Prancūzijos ir Vokietijos sutuoktinių turto įsigijimo režimą. Pateikti prašymą dėl gautinos dalies galima per trejus metus po režimo nutraukimo (CK 1578 straipsnio 4 dalis).

5.3.2. Kitais atvejais (ne turto perviršio atveju)?

Atskirojo turto režime bendrumo ar bendrosios nuosavybės principas nebegalioja. Tačiau, sutuoktiniai gali vesti išsamią apskaitą, ypač tais atvejais, kai vieno iš sutuoktinių nuosavybės dėka padidėja kito sutuoktinio nuosavybė.