6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Mirties atveju bendrojo sutuoktinių turto principas nebetaikomas ir turtas padalijamas į dvi dalis. Pergyvenęs sutuoktinis gauna vieną pusę, o kita pusė atitenka mirusio sutuoktinio įpėdiniams. Pergyvenęs sutuoktinis taip pat yra įpėdinis, bet jo / jos teisės kinta priklausomai nuo kitų įpėdinių ( CK 756 straipsnis ir toliau). Jei yra palikuonių, pergyvenęs sutuoktinis paveldi teisę į viso turto uzufruktą arba gauna nuosavybės teisę į vieną jo ketvirtadalį (CK 757 straipsnis). Jei yra palikėjo tėvas arba motina, kiekvienas jų paveldi vieną ketvirtąją dalį, o likusioji dalis atitenka pergyvenusiam sutuoktiniui (CK 757-1 straipsnis). Jei nėra nei palikėjo palikuonių, nei tėvo ar motinos, pergyvenęs sutuoktinis paveldi visą turtą (CK 757-2 straipsnis).