8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Neregistruotos partnerystės (kohabitacija) pripažįstamos CK 515-8 straipsniu, bet jos nereguliuojamos.

Registruotas partnerystes (civilines partnerystes) reguliuoja CK 515-1 straipsnis ir toliau. Šias partnerystes gali sudaryti tos pačios lyties poros, bet jomis neapsiribojama.

Civiliniai partneriai yra solidariai atsakingi už skolas, kurias vienas iš partnerių sudaro "dėl kasdienių reikmių" (CK 515-4 straipsnis).

Kiekvienas iš partnerių gali toliau laisvai administruoti savo nuosavybę ir toliau yra atsakingas už asmenines skolas. Laikoma, kad nuosavybė, kurios savininkas nenustatytas, abiem priklauso bendrai (CK 515-5 straipsnis). Partneriai taip pat gali nustatyti, kad partnerystės laikotarpiu įgyta nuosavybė abiem priklauso bendrai (CK 515-5-1 straipsnis).