4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Vokietijoje taip vadinamą „Sutuoktinių nuosavybės turto režimo registrą“ tvarko apygardų teismai (t.y. žemių teismai).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Šiame registre turi būti registruojami nukrypimai nuo įstatyminio sutuoktinių nuosavybės turto režimo, o taip pat taikomas užsienio šalies sutuoktinių nuosavybės turto režimas.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Registras yra viešas, į jį gali kreiptis visos suinteresuotos šalys.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų sutarties galiojimas nepriklauso nuo sutarties įregistravimo šiame registre. Tačiau norint užtikrinti, kad sutartimi nustatytas sutuoktinių nuosavybės turto režimas ar taikomas užsienio šalies sutuoktinių nuosavybės turto režimas galiotų trečiųjų šalių atžvilgiu, pagal BGB 1412 straipsnį (jei jis taikomas ir kartu su EGBGB 16 straipsnio 1 dalimi), vedybų sutartis turi būti įregistruota Sutuoktinių nuosavybės turto režimų registre.