6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Pirmiausiai nustatoma sutuoktinio paveldimo turto dalis, laikantis paveldėjimo teisės nuostatų ir atsižvelgiant į mirusiojo įpėdinius. Jei mirusysis turi vaikų ar vaikaičių, likusiam gyvam sutuoktiniui atitenka vienas ketvirtadalis paveldimo turto dalies (BGB 1931 straipsnio 1 dalis). Jei mirusysis neturi nei vaikų, nei vaikaičių, tėvai ir broliai bei seserys kartu su likusiu gyvu sutuoktiniu tampa teisėtais įpėdiniais (BGB 1925 straipsnis). Tokiu atveju likusiam gyvam sutuoktiniui atitenka pusė paveldimo turto (BGB 1931 straipsnio 1 dalis). Tik tuo atveju, jei mirusysis neturi gyvų tėvų, brolių ir seserų, dukterėčių, sūnėnų ar vaikaičių, sutuoktinis paveldi visą turtą (BGB 1931 straipsnio 2 dalis ).

Sutuoktinių nuosavybės turto režimas gali įtakoti sutuoktinio turto dalį antroje proceso stadijoje:

  • 1) Bendrosios jungtinės nuosavybės sąlygomis likęs gyvas sutuoktinis reikalavimą padalinti potencialų pajamų padidėjimą lygiomis dalimis gali pareikšti tik į ketvirtadalį turto (BGB 1371 straipsnio 1 dalis). Pavyzdžiui, likusiam gyvam sutuoktiniui atiteks pusė turto, jei mirusysis neturėjo vaikų ir vaikaičių.
  • 2) Taikant asmeninės nuosavybės turto režimą, sutuoktiniui atiteks tik jam teisiškai priklausanti turto dalis. Jei sutuoktinis paveldi turtą kartu su mirusiojo vaiku / dviem vaikaičiais, teisiškai sutuoktiniui priklausanti dalis siekia pusę / trečdalį turto (BGB 1931 straipsnio 4 dalis).
  • 3) Jei taikant bendrosios jungtinės nuosavybės režimą santuoka netenka galios dėl vieno iš sutuoktinių mirties, mirusiojo sutuoktinio dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje sudaro paveldimo turto dalį. Likusio gyvo sutuoktinio paveldėjimą reglamentuoja bendrosios nuostatos (BGB 1482 straipsnis).

Sutuoktiniai gali laisvai pasirinkti alternatyvius paveldėjimo modelius mirties atveju ir susitarti dėl abiems pusėms taikomų nuostatų (bendro) testamento arba paveldėjimo sutarties forma. Po sutuoktinio mirties likęs gyvas sutuoktinis negali nauju testamentu pakeisti galiojančio bendro testamento arba paveldėjimo sutarties sąlygų, abipusiu susitarimu privalomų abiems sutuoktiniams (pavyzdžiui, likęs gyvas sutuoktinis negali naujame testamente disponuoti sutuoktinio nuosavybe, pažeisdamas bendrai nustatytų paveldėtojų, kurie buvo privalomai nurodyti kaip visos nuosavybės įpėdiniai partnerio mirties atveju, interesų, plg. BGB 2269 straipsnis).