8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Vokietijos teisė reglamentavo registruotas partnerystes; remiantis Registruotų partnerysčių įstatymo nuostatomis šis teisinis institutas yra lygiavertis santuokai ir apima tos pačios lyties asmenų poras (Lebenspartnerschaftsgesetz, toliau – LPartG).

2017 m. liepos 20 d. įstatymas, suteikiantis teisę tos pačios lyties asmenų poroms susituokti (žr. Vokietijos valstybės žinios Official Gazette BGBL. I, p. 2787) ir įsigaliojęs 2017 m. spalio 1 d., sudarė galimybę tos pačios lyties asmenų poroms tuoktis. Homoseksualų santuokoms taikomos tokios pat nuostatos, kokios taikomos heteroseksualų šeimoms, todėl tokie asmenys taip pat įgyja teisę įsivaikinti.

Anksčiau įregistruotos partnerystės toliau galioja, nebent abu partneriai civilinių aktų registratoriui pareiškia norintys sudaryti ilgalaikę santuoką (žr. LPartG 20a straipsnį). Užtikrinus galimybę sudaryti santuoką tos pačios lyties asmenų poroms registruota partnerystė tapo nebereikalinga. Todėl galimybė sudaryti registruotą partnerystę panaikinta.

Vokietijos įstatymų leidėjai nustatė specialias homoseksualų santuokoms ir registruotoms partnerystėms taikomas kolizines normas siekdami užtikrinti jų galiojimą: tokių santuokų ir partnerysčių sudarymą, bendruosius klausimus ir turtines pasekmes bei tokių santuokų ir partnerysčių nutraukimą reglamentuoja šalies, kurioje santuoka ar partnerystė yra įregistruota, materialinės teisės nuostatos (17b straipsnio 1 dalis kartu su Vokietijos civilinio kodekso Įvadinio įstatymo (EGBGB) 4 dalimi, jei taikoma). Jei skirtingose valstybėse tie patys asmenys yra sudarę registruotas partnerystes ar tos pačios lyties asmenų santuokas, galioja paskutinė sudaryta santuoka ar partnerystė nuo jos sudarymo momento (17b straipsnio 3 dalis kartu su EGBGB 4 dalimi, jei taikoma).

Užsienyje registruotoms heteroseksualų partnerystėms taikomos tarptautinės privatinės teisės nuostatos yra prieštaringos.