9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Skyrybų atveju tarptautinė jurisdikcija nustatoma pagal EB Reglamentą Nr. 2201/2003 (Reglamentas „Briuselis II“). Bylų, susijusių tik su sutuoktinių nuosavybės turto režimu, nagrinėjimo atvejais Vokietijos teismai turi tarptautinę jurisdikciją, su sąlyga kad tokia byla yra teritorinėje to teismo jurisdikcijoje (FamFG 105 straipsnis ). Teismui, kuriame nagrinėjama sutuoktinių byla, suteikiama teritorinė jurisdikcija. Be to, paprastai tokios bylos yra sutuoktinio atsakovo įprastinės gyvenamosios vietos teismo jurisdikcijoje (FamFG 262 straipsnis).

Neatsižvelgiant į santuokos sudarymo datą, visiems 2019 m. sausio 29 d. ar vėliau pareikštiems ieškiniams, priimtiems teismo sprendimams ir išduotiems aktams bus taikomas 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1103.

Šiame reglamente nustatytos šios kompetentingos institucijos:

- vieno iš sutuoktinių mirties atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus turi teismas, kurio kompetencijai priklauso paveldėjimo klausimų sprendimas (4 straipsnis);

- prašymo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium patvirtinimo ar santuokos pripažinimo negaliojančia atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus paprastai turi teismas, kurio kompetencijai priklauso su santuoka susijusių ginčų sprendimas;

- kitais atvejais sutuoktiniai gali susitarti, kad jurisdikciją turi valstybė narė, kurios teisė yra taikoma, arba valstybė narė, kurioje sudaryta santuoka. Toks susitarimas turi būti sudaromas raštu, nurodant datą ir pasirašant šalims. Jei susitarimas nėra sudarytas, jurisdikciją spręsti bet kokius su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus, išskyrus vieno iš sutuoktinių mirties atveju arba su santuoka susijusio ginčo atveju, paprastai turi:

  • valstybės narės, kuri kreipimosi į teismą momentu yra sutuoktinių bendra įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kuri buvo sutuoktinių paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš jų ten tebegyvena, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurioje yra atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurios pilietybė yra bendra abiejų sutuoktinių pilietybė, teismai.

Išskyrus bylinėjimosi atvejus, notarai Vokietijoje nėra saistomi šių jurisdikcijos normų, todėl gali laisvai veikti, pavyzdžiui, rengdami vedybų sutartį ar taikytinos teisės pasirinkimo sutartį.