3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai savo nuosavybės turto režimą gali nustatyti sutartimi, kurioje jie gali pasirinkti bendrosios jungtinės nuosavybės režimo taikymą, su sąlyga, kad tokia sutartimi nepažeidžiamos galiojančios teisės nuostatos. Šia sutartimi sutuoktiniai gali susitarti dėl bendrosios nuosavybės ribų išplėtimo sąlygų, dėl bendrosios nuosavybės tvarkymo būdo, jos galiojimo pasibaigimo ir t. t. Ši sutartis gali būti neparemta teisine praktika, su sutartimi nesusijusiais įstatymais ar užsienio šalių teise.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Formalūs bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimo reikalavimai yra tokie: a) sutartis turi būti sudaryta autentiško dokumento forma ir b) ji turi būti įregistruota specialiame tokiems tikslams skirtame viešajame registre (GCK 1403 straipsnio 22 dalis). Sutuoktiniai, norintys sudaryti tokią sutartį, dėl sutarties paruošimo turi kreiptis į notarą.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Sutartis gali būti sudaryta tiek prieš sudarant santuoką, tiek po jos sudarymo ir įsigalioja, kai yra įregistruojama specialiame viešajame registre.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutuoktiniai gali nevaržomai papildyti galiojančią sutartį, remiantis 3.2 punkte nurodytomis sąlygomis.