4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Pagal GCK 1403 straipsnio 2 dalies reikalavimus sutartis turi būti įregistruojama specialiame viešajame registre, kad jos reikalavimai būtų privalomi taip pat ir trečiosioms šalims.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Autentiškas dokumentas, kuriame sutuoktiniai pasirenka bendrosios jungtinės nuosavybės režimą, įregistruojamas registre, nurodant visus reikšmingus dalykus, tokius kaip pavardės, jungtinės nuosavybės režimo taikymo ribos ir sutarties galiojimo pasibaigimo terminai.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Bet koks asmuo, turintis teisėtų interesų, gali gauti pirmiau nurodytus viešojo registro duomenis.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Sutartis įsigalioja ir ja galima remtis prieš trečiuosius asmenis, kai ji įregistruojama specialiame viešajame registre (GCK 1403 straipsnis).