5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

  • Jei taikoma nuosavybės atskyrimo / dalyvavimo turto įsigijime sistema ir jei santuoka pasibaigia, sutuoktinis turi teisę į padidėjusią nuosavybės dalį, kuri susidarė po santuokos sudarymo, jei jis prisidėjo prie to padidėjimo. Indėliu prisidedant prie tokio padidėjimo laikoma suma, sudaranti vieną trečdalį padidėjimo vertės, jei nenustatyta kitaip. Ta pati nuostata taikoma ir sutuoktinių atsiskyrimo laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei treji metai. Tai, ką sutuoktinis įgijo dovanojimo, palikimo ar paveldėjimo būdu, nelaikoma jo nuosavybės padidėjimu (GCK 1400 straipsnis).
  • Jei buvo pasirinkta bendrosios jungtinės nuosavybės sistema, skyrybų atveju nuosavybės režimas netenka galios ir, jei yra bendras turtas, yra vykdomas bendrosios nuosavybės padalijimas. Jei sutartyje nenumatyta kitaip, bendrosios nuosavybės padalijimas reglamentuojamas, remiantis jungtinių teisių galiojimo pasibaigimo sąlygomis, o turtas paskirstomas, remiantis GCK.795 ir tolesniais straipsniais bei Graikijos Civilinio proceso kodekso nuostatomis dėl bendrojo turto paskirstymo. Bendroji nuosavybė gali būti paskirstyta tiek remiantis sutarties nuostatomis, tiek, jei kyla ginčas, teismų sprendimu (GCK 1414 straipsnis, 798–799 straipsniai). Kiekvienas sutuoktinis turi teisę į pusę bendrosios nuosavybės. Tokiam padalijimo reikalavimui netaikomas senaties terminas.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

  • Jei taikoma nuosavybės atskyrimo / dalyvavimo turto įsigijime sistema, po skyrybų atsakomybė už esamas skolas tenka įsiskolinusiam sutuoktiniui. Už šiuos įsiskolinimus jis yra atsakingas savo asmeniniu turtu.
  • Taip pat ir taikant bendrosios nuosavybės sistemą atsakomybė už esamus įsiskolinimus po skyrybų tenka įsiskolinusiam sutuoktiniui. Tačiau tuo atveju, jei santuokos metu susidaręs sutuoktinio įsiskolinimas yra susijęs su bendrosios nuosavybės tvarkymu ir šeimos poreikiais, bendrosios nuosavybės paskirstymas pasibaigus jungtinės nuosavybės sistemai nedaro įtakos kreditorių teisėms in rem į bendrą turtą (GCK 803 straipsnis).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Išlyginamojo mokėjimo reikalavimas nėra privalomas. Tačiau egzistuoja galimybė pateikti tokį reikalavimą nepagrįsto praturtėjimo sąlygomis.