9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Skirtingas pilietybes turinčių porų ginčų nagrinėjimas yra Graikijos teismų jurisdikcijoje, jei tai numatyta pagal privatinę tarptautinę teisę, kitaip tariant, tais atvejais, jei su Graikija egzistuoja esminis ryšys.

Paprastai tokie ginčai yra Graikijos teismų jurisdikcijoje, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Graikijoje. Tais atvejais, jei atsakovas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos nei Graikijoje, nei užsienyje, tokios bylos yra jo gyvenamosios vietos apylinkės teismo kompetencijoje (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnis ir 22 bei paskesni straipsniai).

Santuokos bylos taip pat yra paskutinės sutuoktinių bendros gyvenamosios vietos apylinkės teismo kompetencijoje (Civilinio proceso kodekso 39 straipsnis). Graikijos teismų kompetencijai priklauso visi atvejai, jei viena iš šalių turi Graikijos pilietybę (Civilinio proceso kodekso 611 ir 612 straipsniai).