3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Šalys gali sudaryti vedybų sutartį dėl nuosavybės priskyrimo bendro santuokinio gyvenimo metu arba pasibaigus santuokai.

(Civilinio kodekso 4:34 straipsnio 1 dalis)

Vedybų sutarties paskirtis yra leisti (būsimiems) sutuoktiniams nustatyti turto režimą, kuris bus taikomas vietoj bendrosios sutuoktinių nuosavybės režimo, siekiant reguliuoti jų turtinius santykius santuokos metu nuo sutartyje nurodyto momento.  Vedybų sutartyje jos šalys gali nurodyti kelis skirtingus turto režimus, taikytinus konkrečiam turtui, be to, jiems leidžiama nukrypti nuo įstatyminį turto režimą ir pasirenkamą turto režimą reglamentuojančių normų, jei to nedraudžia Civilinio kodekso nuostatos. 

(Civilinio kodekso 4:63 straipsnis)

Civiliniame kodekse išsamiai reglamentuojami du pasirenkami turto režimai: atidėtasis bendrosios sutuoktinių nuosavybės režimas ir nuosavybės atskyrimo režimas. Tačiau, šalys neprivalo pasirinkti vieną kurį nors šių režimų.

(Civilinio kodekso 4:71-4:73 straipsniai)

(Būsimi) sutuoktiniai gali iš anksto susitarti dėl naudojimosi bendrais namais santraukos nutraukimo ar bendro santuokinio gyvenimo pasibaigimo atveju. Susitarimas laikomas galiojančiu, jei tai autentiškas dokumentas arba advokato parašu patvirtintas asmeninis dokumentas.

Šalys taip pat gali įtraukti nuostatas dėl naudojimosi bendrais namais į savo vedybų sutartį.

(Civilinio kodekso 4:78 1 ir 3 straipsniai)

Laikoma, kad sutartis prieštarauja gerai moralei ir dėl to yra niekinė, jei pagal jos nuostatas beveik visas asmeninis ir bendras turtas priskiriamas vienam sutuoktiniui neskiriant atitinkamos kompensacijos kitam sutuoktiniui.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis galioja, jei tai notaro sudarytas autentiškas dokumentas, arba advokato parašu patvirtintas asmeninis dokumentas.

(Civilinio kodekso 4:65 straipsnio 1 dalis)

Vedybų sutarties galiojimui būtinas globėjo pritarimas, jei sutuoktiniui nėra sukakę aštuoniolika metų arba jei jo ar jos teisinis veiksnumas dėl turtinių santykių yra iš dalies ribotas.

(Civilinio kodekso 4:64 straipsnio 2 dalis)

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Sutuoktiniai vedybų sutartį gali sudaryti iki santuokos sudarymo arba santuokos metu. Jei sutartis sudaryta iki santuokos, ji įsigalioja nuo sutuoktinių bendro santuokinio gyvenimo pradžios. Jei sutartis sudaroma santuokos metu, ji įsigalioja iš karto po jos pasirašymo. 

(Civilinio kodekso 4:34 straipsnio 1 dalis)

Vedybų sutartyje negali būti nė vienos atgaline tvarka galiojančios nuostatos, kuria iki vedybų sutarties sudarymo trečiosios šalies atžvilgiu sutuoktinio prisiimtas įsipareigojimas galėtų būti pakeistas trečiosios šalies nenaudai.

(Civilinio kodekso 4:67 straipsnio 1 dalis)

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Vedybų sutartį galima bet kuriuo bendro šeimyninio gyvenimo metu pakeisti arba ją nutraukti.

Sutarties pakeitimams ir nutraukimui taikomi tie patys formalieji reikalavimai, kaip ir pačios sutarties sudarymui.

(Civilinio kodekso 4:66 straipsnis)