4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Taip, nuo 2014 m. kovo 15 d. veikia Nacionalinis vedybų ir partnerystės sutarčių registras (toliau - Registras).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Registre registruojami tokie duomenys:

  • sutarties sudarymo faktas,
  • susitariančiosios šalies vardas, pavardė (taip pat mergautinė pavardė), gimimo data ir vieta, motinos vardas, pavardė ir mergautinė pavardė,
  • autentiško dokumento identifikacinis numeris ir data, arba advokato parašu patvirtinto asmeninio dokumento, kuriame yra sutartis, data,
  • notaro vardas, pavardė, jo biuro adresas, registracijos identifikacinis numeris ir data,
  • sutarties nutraukimo atveju – sutarties nutraukimo faktas, jį registravusio notaro vardas, pavardė ir biuro adresas, registracijos identifikacinis numeris ir data.

(2008 m. Įstatymo Nr. XLV dėl tam tikrų neteisminių notarinių procedūrų 36/K straipsnis)

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Bet kuris teisėtą interesą turintis asmuo turi teisę prašyti informacijos apie sutarties sudarymo faktą ir susipažinti su susijusia informacija asmeniniais tikslais. Prašymą, kuris išpildomas už mokestį, galima pateikti bet kuriam Vengrijos notarui. Notaras gali prašančiajam suteikti informacijos apie sutarties sudarymo faktą, jei šis pateikė duomenis apie vieną iš susitariančiųjų šalių (žr. 4.2 punktą), ir jei tas asmuo nurodė jo ar jos teisėtą interesą.

Asmeniui prašant, notaras pateikia pažymėjimą, kuriuo patvirtinamas sutarties registravimo ar neregistravimo registre faktas.  Informacija apie sutarties turinį gali būti pateikta tik turint rašytinį vienos iš susitariančiųjų šalių leidimą. Toks prašymas gali būti teikiamas notarui, kuris registravo sutarties sudarymo faktą arba jos pakeitimus, panaikinimą ar nutraukimą. Paveldėjimo bylą tvarkyti kompetentingas notaras pateikia elektroninės formos užklausą Registrui norėdamas sužinoti, ar mirusysis buvo pasirašęs vedybų sutartį. Jei taip, notaras prašo persiųsti sutartį.

(2008 m. Įstatymo Nr. XLV dėl tam tikrų neteisminių notarinių procedūrų 36/K straipsnio 3-5 dalys ir 10 dalis)

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų sutartis laikoma galiojančia trečiųjų asmenų atžvilgiu, jei sutartis registruota Registre arba jei sutuoktiniai gali įrodyti, kad tretysis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie tokios sutarties sudarymo faktą, taip pat ir jos turinį.

(Civilinio kodekso 4:65 straipsnio 2 dalis)

Jei neįrodoma kitaip, Registras autentiškai patvirtina, kad įregistruota sutartis egzistuoja.

(2008 m. Įstatymo Nr. XLV dėl tam tikrų neteisminių notarinių procedūrų 36/H straipsnio 4 dalis)