9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės padalijimo skyrybų procese atveju nuosavybės padalijimas taip pat yra Vengrijos teismų kompetencijoje, jei skyrybų byla yra jų jurisdikcijoje. Skyrybų bylų jurisdikcija –priklausomai nuo bylos – nustatoma pagal sutuoktinių pilietybę arba nuolatinę gyvenamąją / gyvenamąją vietą. Jei tai nesusiję su skyrybų bylomis, Vengrijos teismų jurisdikcijai priskiriamos bylos dėl sutuoktinių nuosavybės, o taip pat dėl įregistruotų partnerių nuosavybės, su sąlyga, kad kiekvieno iš sutuoktinių ar įregistruotų partnerių nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta yra Vengrijoje. (PTTĮP 59 straipsnio 2–3 dalys; 62/B straipsnio a punktas; 62 D straipsnio 2 dalis)