1 Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Jei ginčai dėl sutuoktinių nuosavybės yra Airijos teismų jurisdikcijoje, teismai visais atvejais taiko lex fori, t.y. Airijos teisę. Tačiau jei prašymas dėl papildomų teisių gynimo priemonių pateikiamas remiantis teisinės separacijos ar skyrybų įstatymu, priimtu kitoje valstybėje, priimdami sprendimus Airijos teismai turi atsižvelgti į šalių teisę į papildomas teisių gynimo priemones pagal tų valstybių teisę.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Jei ginčai dėl sutuoktinių nuosavybės yra Airijos teismų jurisdikcijoje, teismai visais atvejais taiko lex fori, t.y. Airijos teisę. Tačiau jei prašymas dėl papildomų teisių gynimo priemonių pateikiamas remiantis teisinės separacijos ar skyrybų įstatymu, priimtu kitoje valstybėje, priimdami sprendimus Airijos teismai turi atsižvelgti į šalių teisę į papildomas teisių gynimo priemones pagal tų valstybių teisę.