5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Nuosavybės atskyrimo principai taikomi tik iki separacijos arba skyrybų. Separacijos arba skyrybų atveju bendros ar asmeninės nuosavybės padalijimui ar paskirstymui privalomasis reikalavimas yra toks, kad bendrosios nuostatos turi būti taikomos sutuoktiniams ir nuo jų priklausomiems vaikams (1989 m. Separacijos ir šeimos įstatymo reformavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktas ir 1996 m. Šeimos (santuokso nutraukimo) įstatymo 5 straipsnis), taip pat turi būti taikomi visi teisės aktų reikalavimai, kad visos papildomos teisių gynimo priemonės turi būti taikomos teisingumo užtikrinimo interesais (1995 m. Šeimos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 10 straipsnio 5 dalis), o teismai turi atsižvelgti į 12 1995 m. Šeimos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies a punkto I dalyje ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 20 straipsnio 2 dalies a punkto I dalyje nustatytų faktorių. Todėl kiekvienu atveju sutuoktinio nuosavybės dalį nustato bylą nagrinėjantis teismas, iš esmės atsižvelgdamas į santuokos aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant sutuoktinių padėties santuokos metu įvertinimu, vieno ar abiejų sutuoktinių pasiaukojimu ir (arba) indėliu bei gaunamomis ar gautinomis pajamomis. Nedidelių pajamų atveju teismas paprastai atsižvelgia į priklausomo sutuoktinio ir vaikų pagrindinių poreikių tenkinimą ir sprendimu įtvirtina šios šalies būsto užtikrinimą. Tačiau teismai gali neribotai tenkinti priklausomo sutuoktinio poreikius, todėl nagrinėjant bylas dėl turtinių reikalavimų stebima tendencija, kad daugėja teismų sprendimų, kai trečdalis turto skiriama nuosavybės neturinčiam ar blogesnėje materialinėje padėtyje esančiam sutuoktiniui. Atsižvelgiant į kaltumą, kol vieno sutuoktinio kaltė yra nepripažįstama kaip „didelė ir akivaizdi“, tai neturi įtakos nuosavybės padalijimui.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Atsakomybė už susidariusius vieno sutuoktinio įsiskolinimus po skyrybų / separacijos atitenka tam sutuoktiniui, nebent teismas nusprendžia kitaip. Teismui nusprendus perduoti atsakomybę, ji gali sudaryti kompensacijos, kurią teisingumo užtikrinimui nustato teismas, dalį.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Teismas gali nuspręsti, kad vienas sutuoktinis turi kitam sutuoktiniui sumokėti vienkartinę sumą, jei tai reikalinga teisingumo užtikrinimui (1995 m. Šeimos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 20 straipsnio 5 dalis) bei atsižvelgiant į 12 teisės aktais nustatytų faktorių, kuriuos teismas turi įvertinti (1995 m. Šeimos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies a punkto I dalis ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 20 straipsnio 2 dalies a punkto I dalis ).