6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Sutuoktinio mirties atveju likusio gyvo sutuoktinio teisės priklauso nuo to, ar miręs sutuoktinis paliko testamentą ar paveldėjimas yra netestamentinis. Jei sutuoktinis miršta nepalikdamas testamento ir nepalikdamas nurodymų, likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į visą mirusiojo sutuoktinio turtą (1965 m. Paveldėjimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalis). Jei sutuoktinis, turintis sutuoktinį ir vaikų, miršta nepalikdamas testamento, likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į du trečdalius turto (1965 m. Paveldėjimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies a punktas). Jei sutuoktinis, turintis sutuoktinį ir neturintis vaikų, miršta palikdamas testamentą, likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į pusę turto (1965 m. Paveldėjimo įstatymo 111 straipsnio 1 dalis). Jei testatorius, turintis sutuoktinį ir turintis vaikų, miršta, likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į vieną trečdalį turto (1965 m. Paveldėjimo įstatymo 111 straipsnio 2 dalis).

Separacijos atveju kiekvienas sutuoktinis gali kreiptis dėl paveldėjimo teisės mirus sutuoktiniui (1995 m. Šeimos įstatymo 14 straipsnis). Skyrybų atveju sutuoktiniai praranda sutuoktiniui priklausančias teises, kurios pagal 1965 m. Paveldėjimo įstatymą daugiau netaikomos. Tačiau skyrybų ir po to įvykusios (buvusio) sutuoktinio mirties atveju likęs gyvas (buvęs) sutuoktinis gali kreiptis į teismą dėl turto dalies, o teismas sprendžia, ar toks ieškinys yra tinkamas ir tenkintinas, kadangi ieškovas nesilaikė nuostatos tokiomis aplinkybėmis kreiptis esant gyvam sutuoktiniui (1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 18 straipsnio 1 dalis). Skyrybų bylos atveju bet kuriuo metu prieš kreipiantis dėl teisinių priemonių po mirties taikymo, kiekvienas sutuoktinis turi teisę reikalauti teisių, panaikintų teismo sprendimu, taikymo (1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 18 straipsnio 10 dalis).