9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Santuokinių ginčų, kai vieno iš sutuoktinių kreipimosi į teismą dėl bylos nagrinėjimo momentu, nuolatinė gyvenamoji vieta yra Airijoje arba jo gyvenamoji vieta ilgiau nei vienus metus yra Airijoje, nagrinėjimas yra Airijos apygardos ir Aukščiausiojo teismo jurisdikcijoje (1989 m. Teisinės separacijos ir šeimos įstatymo reformavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalis ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 39 straipsnio 1 dalis). Nuolatinės gyvenamosios terminą nustato bendrosios teisės nuostatos, todėl jų aiškinimas visais atvejais yra šios teisės dalykas. Tačiau apibendrinant, asmenų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jie nuolat gyvena; paprastai tai yra gyvenamoji vieta jų kilmės vietoje, tačiau tai taip pat gali būti jų pasirinkta gyvenamoji vieta, jei jų veiksmai reiškia nuolatinį arba bent jau neribotą ketinimą joje gyventi. Jurisdikciją vykdo apygardos, kurioje bylos nagrinėjimo metu bet kuri iš šalių turi teisėtą gyvenamąją vietą arba kurioje turi su verslu, profesija ar užimamomis pareigomis susijusius santykius, teismas (1989 m. Teisinės separacijos ir šeimos įstatymo reformavimo įstatymo 31 straipsnio 5 dalis ir 1996 m. Šeimos (santuokos nutraukimo) įstatymo 38 straipsnio 3 dalis).