4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Teisės aktais nustatytas turto režimas, skirtingai nei režimas pagal susitarimą, turi būti viešai prieinamas taip vadinamais „neigiamais“ atvejais, kadangi tam tikra prasme yra preziumuojamas jos panaudojimas prieš trečiąsias šalis, jei kita numatančios pastabos nėra santuokų sudarymo registro įraše. Režimas pagal susitarimą tampa viešai prieinamu, remiantis pastaba santuokų sudarymo registro įraše, užpildytame popieriuje ar elektrone forma ir saugomame Civilinio registro tarnyboje (2000-11-03 d. Prezidento dekreto Nr. 396 69 straipsnis).

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Tam tikrais atvejais be registravimo Civilinio registro tarnyboje, pagal kurį nustatomas sutarties panaudojimas prieš trečiąsias šalis, būtinas sutarties registravimas Nekilnojamojo turto registre (CK 2647 straipsnis), tačiau remiantis dabartine doktrinos interpretacija, tai gali būti atliekama paprasto viešai paskelbto pranešimo forma, nenurodant jos vykdymo prieš trečiąsias šalis svarbos.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Be kitų duomenų Civilinio registro tarnybos įraše turi būti nurodyti tokie duomenys (CK 162 straipsnis, 2000 m. Prezidento dekreto Nr. 396 69 straipsnis): sutarties sudarymo data, autentišką dokumentą sudaręs notaras, atskiri duomenys apie sutarties šalis, duomenys apie tai, ar pasirinktas asmeninės nuosavybės režimas, taikoma teisė, teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ar teisinis nuosavybės atskyrimas. Prašymą įregistruoti sutartį turi pateikti autentišką dokumentą sudaręs notaras.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Civilinio registro tarnybą.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Viešo registro paskirtis yra ta, kad sutuoktinių nuosavybės turto režimas tampa privalomu trečiosioms šalims.