8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Bendrosios jungtinės nuosavybės režimas taip pat taikomas registruotoms partnerystėms, išskyrus atvejus, kai partneriai nusprendžia sudaryti sutartį dėl turto (ir, kaip santuoką sudarę asmenys, jie gali nuspręsti savo turtą atskirti). Įstatymo Nr. 76/2016 nuostatos taikomos ir registruotoms partnerystėms, būtent nuostatos dėl paveldėjimo pagal įstatymą, privalomosios palikimo dalies, nušalinimo nuo palikimo, lygiomis dalimis išdalijamo palikimo ir sutarties dėl šeimos turto. Įstatymo Nr. 76/2016 21 straipsniu nustatoma, kad nuostatos dėl paveldėjimo pagal įstatymą, privalomosios palikimo dalies ir nušalinimo nuo palikimo taikomos ir registruotų partnerysčių šalims.