9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Šių klausimų nagrinėjimas yra tik teismų kompetencijoje. Paprastai galioja pagrindinė taisyklė, kad bylos, kai atsakovo gyvenamoji vieta (asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, kurioje sutelkti esminiai verslo ir kiti interesai, CK 43 straipsnis) arba gyvenamoji vieta (vieta, kurioje yra asmens gyvenamasis būstas, CK 43 straipsnis) yra Italijoje, yra Italijos teismų jurisdikcijoje (1995-05-31 d. Įstatymo Nr. 218 3 straipsnis).

Be to, Italijos teismų jurisdikcijai priklauso santuokos negaliojimo arba anuliavimo, asmeninės separacijos ir santuokos nutraukimo bylos, jei vienas iš sutuoktinių yra Italijos pilietis arba jei santuoka buvo įregistruota Italijoje (1995-05-31 d. Įstatymo Nr. 218 32 straipsnis).