5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Taikant teisės aktais nustatytą sutuoktinių nuosavybės turto režimą, po skyrybų kiekvienam sutuoktiniui atitenka jo asmeninė nuosavybė. Bendroji nuosavybė sutuoktiniams padalijama lygiomis dalimis.

Jei buvo pasirinktas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas ir nenustatytos jokios kitos sąlygos, skyrybų atveju bendroji jungtinė nuosavybė, atskaičius įsiskolinimus, sutuoktiniams padalijama lygiomis dalimis (CK 137 straipsnis).

Jei vedybų sutartyje numatytas nuosavybės atskyrimo režimas, skyrybų atveju turtas nėra dalijamas. Kiekvienam sutuoktiniui išlieka teisė į jo iki santuokos turėtą turtą, o taip pat į nuosavybę, kurią jis įgijo santuokos metu (CK 117 straipsnis).

Sutuoktiniai susitarimą dėl nuosavybės padalijimo gali pasirašyti notaro akivaizdoje arba gali sudaryti privačią sutartį. Tokia sutartis gali būti pasirašoma tik santuokos metu. Jei sutuoktiniai negali susitarti, ginčas ieškinio forma turi būti pateikiamas teismui.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Nuosavybės padalijimo metu būtina atsižvelgti į įsiskolinimus. Sutuoktiniai gali sudaryti sutartį dėl bendrų prievolių pasidalijimo. Jei šalys negali susitarti, ginčas ieškinio forma turi būti pateikiamas teismui.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Santuokos nutraukimo metu arba po jos nutraukimo (buvęs) sutuoktinis turi teisę kreiptis dėl kito (buvusio) sutuoktinio paramos proporcingai to sutuoktinio turimoms priemonėms, jei pastarasis savo veiksmais prisidėjo prie santuokos pasibaigimo ir jei parama reikalinga užtikrinti reikalavimą pateikusio sutuoktinio ankstenio gyvenimo standartams (CK 81 straipsnis).

Jei sutuoktinis, administruodamas kito sutuoktinio nuosavybę turėjo būtinųjų išlaidų iš savo asmeninės nuosavybės, tai tik santuokos nutraukimo atveju jis gali iš kito sutuoktinio pareikalauti padengti tokias išlaidas, jei jis neturėjo prievolės jų sumokėti (CK 101 straipsnis).

Ieškovas turi pateikti reikalavimą; ginčo sprendimui turi būti kreipiamasi į ekspertus. Be to, taikant sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės režimą, sutuoktinis turi grąžinti iš bendrosios jungtinės nuosavybės padarytas išlaidas jo asmeninės nuosavybės naudai. Jei sutuoktinis turėjo išlaidų iš savo asmeninės nuosavybės bendrosios jungtinės nuosavybės naudai, jis gali pareikalauti jų atlyginimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės (CK 138 straipsnis).