6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Mirties atveju abu sutuoktiniai nepriklausomai nuo taikomo sutuoktinių nuosavybės turto režimo, turi teisę laisvai disponuoti savo asmenine nuosavybe (CK 88 straipsnis).

Likęs gyvas sutuoktinis paveldi mirusiojo sutuoktinio nuosavybę, nepriklausomai nuo santuokos metu taikomo sutuoktinių nuosavybės turto režimo (CK 392 straipsnis).

Likusiam gyvam sutuoktiniui atitenka tokia pati paveldimo turto dalis, kaip ir kiekvienam vaikui, jei yra mažiau nei keturi vaikai. Jei yra keturi ar daugiau vaikų, sutuoktiniui atitenka vienas ketvirtadalis paveldimo turto (CK 393 straipsnis).

Jei miręs sutuoktinis neturi nei gyvų palikuonių, nei įvaikintų vaikų, likusiam gyvam sutuoktiniui atitenka pusė paveldimo turto bei sutuoktinių būsto apstatymas.

Jei miręs sutuoktinis neturi nei gyvų palikuonių, nei įvaikintų vaikų, teisių perėmėjų, brolių ir seserų bei jų vaikų arba jei likusieji paveldėtojai nepareikalauja savo dalies, visas paveldimas turtas atitenka likusiam gyvam sutuoktiniui (CK 396 straipsnis).