9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Visi ginčai pagal civilinę teisę yra nagrinėjami teisme. Jie nagrinėjami apylinkės (miesto) teisme, išskyrus bylas, kurios, remiantis įstatymais, priskiriamos apygardos teismo kompetencijai.

Jei nuosavybės padalijimas vykdomas sprendžiant skyrybų bylą, tai iš principo tokia byla yra tos apylinkės, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismo kompetencijoje (Latvijos Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 1 dalis).

Jei abipusiams šalių santykiams taikomos 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo nuostatos, Latvijos teismų jurisdikcija nustatoma pagal šio Reglamento reikalavimus.