3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje numatyti, kad:

  • nuosavybė, įgyta tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė;
  • kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, įgyta iki santuokos, po santuokos sudarymo tampa jų jungtine nuosavybe;
  • nuosavybė, įgyta susituokus, yra dalinė sutuoktinių jungtinė nuosavybė (CK 3.104 straipsnio 1 dalis).

Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti, kad viena iš sutuoktinių nuosavybės turto režimo rūšių bus taikoma visai nuosavybei arba tik tam tikrai jos daliai ar tik konkretiems daiktams (CK 3.104 straipsnio 2 dalis).

Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti tiek esamos, tiek būsimos sutuoktinių nuosavybės turto režimą (CK 3.104 straipsnio 3 dalis).

Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir darant išlaidas, taip pat turto padalijimo būdą ir tvarką santuokos nutraukimo atveju bei kitus klausimus, susijusius su sutuoktinių tarpusavio turtiniais santykiais (CK 3.104 straipsnio 4 dalis).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis ir jos pakeitimai turi būti sudaromi notarine forma ir įregistruoti Vedybų sutarčių registre (žr. 4 punktą) (CK 3.103 straipsnis).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigalioja nuo santuokos įregistravimo dienos. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip (CK 3.102 straipsnis).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Vedybų sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama notarine forma abipusiu sutuoktinių susitarimu su teismo leidimu (CK 3.103 straipsnio 2 dalis, 3.106 straipsnio 1 dalis).