5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Preziumuojama, kad sutuoktinių jungtinės nuosavybės dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis).

Dalijant sutuoktinių jungtinę nuosavybę, pirmiausiai nustatoma bendroji jungtinė nuosavybė ir atitinkamai kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės turto pirmiausia turi būti sumokamos iš šio turto mokėtinos skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs. Jeigu, sudarius bendrosios jungtinės nuosavybės balansą, paaiškėja, kad jis yra teigiamas, ši nuosavybė padalijama sutuoktiniams lygiomis dalimis, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus (CK 3.118 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Ir po skyrybų sutuoktiniai atsako už bendras skolas kaip bendraskoliai.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jeigu sutuoktiniui priteisto turto vertė viršija jo dalį iš bendrosios jungtinės nuosavybės, tai šis sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui išmokėti kompensaciją (CK 3.117 straipsnio 3 dalis).