6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Vieno iš sutuoktinių mirties atveju likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į pusę bendrosios jungtinės nuosavybės (Notariato įstatymo 52 straipsnis). Be to, likę gyvas sutuoktinis turi teisę paveldėti netestamentinio paveldėjimo būdu su kitais mirusiojo tiek pirmos, tiek antros eilės įpėdiniais. Kartu su pirmos eilės mirusiojo įpėdiniais (vaikais) sutuoktinis paveldi vieną ketvirtadalį paveldimo turto, jei be sutuoktinio yra ne daugiau kaip trys įpėdiniai. Jei yra daugiau kaip trys įpėdiniai, sutuoktinis paveldi turtą lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jei sutuoktinis paveldi turtą su antros eilės įpėdiniais (tėvais ir vaikaičiais), jis turi teisę į pusę paveldimo turto. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą (CK 5.13 straipsnis).