9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijoje yra šeimos bylos, jeigu nors vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 784 1 dalis) (toliau – CPK)). Jeigu abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, jų šeimos bylas nagrinėja išimtinai Lietuvos Respublikos teismai (CPK 784 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos teismai taip pat yra kompetentingi nagrinėti šeimos bylas, jeigu abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, bet jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (CPK 784 straipsnio 3 dalis).

Išimtinai tik Lietuvos Respublikos teismai nagrinėja bylas dėl daiktinių teisinių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikoje esančiu nekilnojamuoju turtu (CPK 786 straipsnis).

Visas bylas nagrinėja apylinkės teismai pagal atsakovo gyvenamąją vietą (CPK 26 ir 29 straipsniai).